DRUKUJ
2018-06-05

Informacja

Informacja dla osób, które były zatrudnione w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na podstawie umowy o pracę, bądź łączyły je z Teatrem umowy cywilnoprawne lub dokonywały przez internet rezerwacji lub zakupów biletów wstępu na spektakle bądź inne wydarzenia organizowane przez Teatr.

  1. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu informuje w/wym. osoby, iż posiada ich dane osobowe i przetwarza je w celu realizacji obowiązków ustawowych albo dochodzenia lub obrony roszczeń. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Teatr jest administratorem tych danych w rozumieniu przepisów RODO.

  2. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany w wymienionych wyżej ustawach.

  3. Informujemy, że osoba, której dane dotyczą, może żądać dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

  4. Informujemy, że dane osobowe zostały nam podane na podstawie zawartej umowy lub wymogu ustawowego.

  5. Informujemy, że dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  6. Dane kontaktowe Administratora: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz pl. Bogusławskiego 1