DRUKUJ
2019-12-11

Status prawny

 

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu jest samorządową instytucją kultury województwa wielkopolskiego działa na podstawie:

 

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.862 ze zm.)

  • aktu o utworzeniu, to jest Zarządzenia nr 179 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 listopada

  • 1951 r.

  • Statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r.

  • NR XLIV/1006/18