DRUKUJ
2019-12-11

Przedmiot działalności i kompetencje

Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy:

 • przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych w oparciu o zawodowy zespół artystyczny samodzielnie lub w koprodukcji z innymi podmiotami we własnej siedzibie i poza nią;

 • prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury;

 • prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju;

 • organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych;

 • udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;

 • realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych.

Teatr w ramach realizacji swoich zadań statutowych:

 • współpracuje z twórcami, wykonawcami i innymi specjalistami;

 • współpracuje z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów oraz osobami prywatnymi działającymi w dziedzinie kultury w kraju i za granicą;

 • wspiera amatorski ruch teatralny;

 • gromadzi, dokumentuje i udostępnia materiały związane z działalnością Teatru i prowadzi archiwum;

 • prowadzi działalność edukacyjną, a także tworzy warunki dla edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury;

 • prowadzi inną działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.