DRUKUJ
2019-12-11

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelkie sprawy związane z uczestniczeniem w organizowanych przez Teatr wydarzeniach załatwiane są przez Biuro Organizacji Widowni lub Kasę Biletową w godzinach ich pracy. Informacje w tym zakresie udzielane są również telefonicznie: 62 760 53 10 lub za pośrednictwem e-mail: bow@teatr.kalisz.pl . Możliwy jest zakup biletów wstępu on-line na stronie: http://www.teatr.kalisz.pl/repertuar/kalendarium/ .

Wszystkie pozostałe sprawy winne być kierowane do Dyrekcji Teatru za pośrednictwem Sekretariatu: Kalisz Pl. Bogusławskiego 1, telefon: 62 760 53 02, e-mail: sekretariat@teatr@teatr.kalisz.pl