DRUKUJ
2019-12-11

Tryb działania

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych i w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
 

Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora

z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).