DRUKUJ
2015-12-17

Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ustawy z ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wniosek pisemny można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

pl. Bogusławskiego 1

62-800 Kalisz

lub pocztą elektroniczną na adres: teatr@teatr.kalisz.pl