2015-12-11

Status prawny

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr RIK 17 i posiada osobowość prawną.

Osobą zarządzającą instytucją kultury i reprezentującą jest dyrektor. Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Teatru sprawuje samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego działa na podstawie: