Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-11 15:38:17  Piotr Walendowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-11 16:33:35  Piotr Walendowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-17 11:32:23  Piotr Walendowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu</p> <p> Plac Bogusławskiego 1</p> <p> 62-800 Kalisz</p> <p> tel. 62&nbsp;760 53 00</p> <p> teatr@teatr.kalisz.pl</p> <p> <a href="http://www.teatr.kalisz.pl/">www.teatr.kalisz.pl</a></p> ' na '<p> Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu</p> <p> Plac Bogusławskiego 1</p> <p> 62-800 Kalisz</p> <p> NIP: 6180042367</p> <p> REGON: 000279752</p> <p> tel. 62&nbsp;760 53 00</p> <p> teatr@teatr.kalisz.pl</p> <p> <a href="http://www.teatr.kalisz.pl/">www.teatr.kalisz.pl</a></p> <p> Rejestr Instytucji Kultury Samorządu Wojew&oacute;dztwa Wielkopolskiego: RIK-17</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Plac Bogusławskiego 1

62-800 Kalisz

tel. 62 760 53 00

teatr@teatr.kalisz.pl

www.teatr.kalisz.pl

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Plac Bogusławskiego 1

62-800 Kalisz

NIP: 6180042367

REGON: 000279752

tel. 62 760 53 00

teatr@teatr.kalisz.pl

www.teatr.kalisz.pl

Rejestr Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego: RIK-17

2015-12-11 15:29:19  Piotr Walendowski

Utworzono artykuł 34182 o nazwie 'O nas'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste34182
user_idpuste1191968
resource_idpuste893
namepusteO nas
category_idpuste106
language_idpuste1
shortpusteo nas
fullpuste

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Plac Bogusławskiego 1

62-800 Kalisz

tel. 62 760 53 00

teatr@teatr.kalisz.pl

www.teatr.kalisz.pl

publishfrompuste2015-12-11 00:00:00
_activepuste1
slugpusteo-nas

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się