Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-17 07:46:12  Piotr Walendowski

Utworzono artykuł 34522 o nazwie 'Plan zamówień publicznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste34522
user_idpuste1191968
resource_idpuste893
namepustePlan zamówień publicznych
category_idpuste130
language_idpuste1
shortpusteplan zamówień
fullpuste

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazuje wprost obowiązku sporządzania planu zamówień publicznych. Obowiązek taki wynika zazwyczaj z wewnętrznych procedur zamawiającego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieścić je na swojej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, czyli w tzw. Profilu nabywcy.

Zamówienia publiczne realizowane w Teatrze znajdują się w zakładce „Wykaz zamówień publicznych”.

publishfrompuste2015-12-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteplan-zamowien-publicznych
2015-12-17 07:46:12  Piotr Walendowski

Pole slug zmieniło wartość z 'plan-zamowien-publicznych' na '34522_plan-zamowien-publicznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugplan-zamowien-publicznych34522_plan-zamowien-publicznych
2020-03-23 12:50:21  Joanna Sobocka

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ustawa Prawo zam&oacute;wień publicznych nie wskazuje wprost obowiązku sporządzania planu zam&oacute;wień publicznych. Obowiązek taki wynika zazwyczaj z wewnętrznych procedur zamawiającego. Zgodnie z&nbsp;art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zam&oacute;wieniach do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wsp&oacute;lnot Europejskich lub zamieścić je na swojej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zam&oacute;wień, czyli w tzw. Profilu nabywcy.</p> <p> Zam&oacute;wienia publiczne realizowane w Teatrze znajdują się w zakładce &bdquo;Wykaz zam&oacute;wień publicznych&rdquo;.</p> ' na '<div> Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo</div> <div> zam&oacute;wień publicznych plan zam&oacute;wień Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazuje wprost obowiązku sporządzania planu zamówień publicznych. Obowiązek taki wynika zazwyczaj z wewnętrznych procedur zamawiającego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieścić je na swojej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, czyli w tzw. Profilu nabywcy.

Zamówienia publiczne realizowane w Teatrze znajdują się w zakładce „Wykaz zamówień publicznych”.

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych plan zamówień Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
2020-03-23 12:50:21  Joanna Sobocka

Załączono plik 739281

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2847112
user_idpuste1213487
fobject_idpuste739281
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste34522
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się