Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-29 17:52:52  Piotr Walendowski

Utworzono artykuł 35325 o nazwie 'Regulaminy Teatru:'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste35325
user_idpuste1191968
resource_idpuste893
namepusteRegulaminy Teatru:
category_idpuste118
language_idpuste1
shortpusteRegulaminy Teatru
fullpuste

Regulamin pracy Teatru

Regulamin i schemat organizacyjny Teatru

Kodeks etyki pracowników Teatru

Regulamin wynagradzania Teatru

System Kontroli Zarządczej w Teatrze

publishfrompuste2015-12-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteregulaminy-teatru
2016-01-04 15:15:30  Piotr Walendowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-01-04 17:19:25  Piotr Walendowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-04 12:06:18  Piotr Walendowski

Pole full zmieniło wartość z '<p class="ox-455267db53-MsoNormal" style="box-sizing: content-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 1.4em; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; color: rgb(51, 51, 51);"> Regulamin pracy Teatru</p> <p class="ox-455267db53-MsoNormal" style="box-sizing: content-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 1.4em; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; color: rgb(51, 51, 51);"> Regulamin i schemat organizacyjny Teatru</p> <p class="ox-455267db53-MsoNormal" style="box-sizing: content-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 1.4em; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; color: rgb(51, 51, 51);"> Kodeks etyki pracownik&oacute;w Teatru</p> <p class="ox-455267db53-MsoNormal" style="box-sizing: content-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 1.4em; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; color: rgb(51, 51, 51);"> Regulamin wynagradzania Teatru</p> <p class="ox-455267db53-MsoNormal" style="box-sizing: content-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 1.4em; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; color: rgb(51, 51, 51);"> System Kontroli Zarządczej w Teatrze</p> ' na '<p class="ox-455267db53-MsoNormal" style="box-sizing: content-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 1.4em; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; color: rgb(51, 51, 51);"> Regulamin pracy Teatru<br /> Regulamin i schemat organizacyjny Teatru<br /> Kodeks etyki pracownik&oacute;w Teatru<br /> Regulamin wynagradzania Teatru<br /> System Kontroli Zarządczej w Teatrze</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Regulamin pracy Teatru

Regulamin i schemat organizacyjny Teatru

Kodeks etyki pracowników Teatru

Regulamin wynagradzania Teatru

System Kontroli Zarządczej w Teatrze

Regulamin pracy Teatru
Regulamin i schemat organizacyjny Teatru
Kodeks etyki pracowników Teatru
Regulamin wynagradzania Teatru
System Kontroli Zarządczej w Teatrze

2016-11-17 13:19:49  Piotr Walendowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-17 13:19:49  Piotr Walendowski

Załączono plik 91081

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste682174
user_idpuste1191968
fobject_idpuste91081
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste35325
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-17 13:19:49  Piotr Walendowski

Załączono plik 91083

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste682175
user_idpuste1191968
fobject_idpuste91083
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste35325
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-17 13:19:49  Piotr Walendowski

Załączono plik 91718

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste682176
user_idpuste1191968
fobject_idpuste91718
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste35325
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-17 13:19:49  Piotr Walendowski

Załączono plik 91719

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste682177
user_idpuste1191968
fobject_idpuste91719
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste35325
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-17 13:19:49  Piotr Walendowski

Załączono plik 91740

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste682178
user_idpuste1191968
fobject_idpuste91740
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste35325
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-17 13:19:49  Piotr Walendowski

Załączono plik 105135

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste682179
user_idpuste1191968
fobject_idpuste105135
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste35325
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-11-17 13:19:49  Piotr Walendowski

Załączono plik 189374

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste682180
user_idpuste1191968
fobject_idpuste189374
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste35325
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się