2015-12-11

Zadania

Zakres działalności Teatru wg Statutu Teatru 

§ 4

1. Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy:

a) przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych w oparciu o zawodowy zespół artystyczny samodzielnie lub w koprodukcji z innymi podmiotami we własnej siedzibie i poza nią,

b) prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury,

c) prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju,

d) organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych,

e) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych,

f) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych.

 

2. Teatr w ramach realizacji swoich zadań statutowych:

a) współpracuje z twórcami, wykonawcami i innymi specjalistami,

b) współpracuje z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów oraz osobami prywatnymi działających w dziedzinie kultury w kraju i za granicą,

c) wspiera amatorski ruch teatralny,

d) prowadzi działalność edukacyjną a także tworzy warunki dla edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury,

e) dokumentuje i gromadzi materiały związane z działalnością Teatru oraz zarządza archiwum,

f) prowadzi inną działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. 

Załączniki

  Statut_Teatru_im_W_...lawskiego.pdf 140,65 KB (pdf) szczegóły pobierz