2015-12-17

Plan zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazuje wprost obowiązku sporządzania planu zamówień publicznych. Obowiązek taki wynika zazwyczaj z wewnętrznych procedur zamawiającego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieścić je na swojej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, czyli w tzw. Profilu nabywcy.

Zamówienia publiczne realizowane w Teatrze znajdują się w zakładce „Wykaz zamówień publicznych”.