2018-07-16

sprzedaż samochodu osobowego OPEL VIVARO 2.5 CDTI Euro 4

WYBÓR OFERTY

 

1.     Do dnia 16.07.2018 do godz. 12:00 do sekretariatu Teatru wpłynęło 5 ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

      1         

Leszek Wóltański, Kupno-sprzedaż samochodów i przyczep samochodowych, 07-200 Wyszków, ul. Osiedlowa 17

25 700,00

      2         

Agnieszka Gieras, „Bartel”, 07-200 Wyszków, ul. 1 Maja 9/59

25 755,00

      3         

Tadeusz Hanusiak, Kupno i sprzedaż samochodów używanych, 07-200 Wyszków, ul. Emilii Plater 19

26 868,00

      4         

FHU „ROBIPOL” Robert Baliński, 07-202 Wyszków, ul. Generała J. Sowińskiego 3A

26 800,00

      5         

Bartłomiej Teper „Bart”, Hucisko, ul. Kielecka 91, 26-220 Stąporków

23 000,00

 

2.       Dokonano oceny ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

cena

4

FHU „ROBIPOL” Robert Baliński, 07-202 Wyszków, ul. Generała J. Sowińskiego 3A

26 800,00

3.       Komisja sprawdziła oferty i oświadczenia wymagane w regulaminie i stwierdziła, że dwie oferty (nr 2 i nr 3) naruszyły pkt. 5 regulaminu (brak zaokrąglenia do setek złotych), dlatego na podstawie 19 pkt. regulaminu zostały odrzucone.

Uzasadnienie wyboru faktyczne i prawne:

-         Zgodnie z zapisami regulaminu sprzedaży samochoduosobowego marki Opel VIVARO 2.5 CDTI Euro 4 z dnia 27.06.2018 r.najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 4

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się