2018-07-03

sprzedaż samochodu osobowego OPEL VIVARO 2.5 CDTI Euro 4

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

OPEL VIVARO 2.5 CDTI Euro 4

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu:

1)     Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL VIVARO 2.5 CDTI Euro 4,  Nr rejestracyjny; PK 54963, rok produkcji: 2007 r., poj. Silnika 2464,00 cm3,  107 kW, diesel, kolor srebrny, lakier metalic, przebieg na dzień 11.06.2018  r.: 233566 km, wyposażenie:  hak holowniczy, opony zimowe, klimatyzacja, radio, centralny zamek, pierwszy właściciel, auto serwisowane, garażowane, następny przegląd techniczny:  20 12.2018 r., OC/AC do 14.12.2018r.,nr nadwozia WOLJ7BJB68V615395

2)     Cena minimalna: 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł).

3)     Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę w formie papierowej na wzorze oferty (złącznik nr 2), w zamkniętej kopercie z napisem: „Sprzedaż samochodu OPEL VIVARO, nie otwierać przed 16.07.2018 r., godz. 12:10”

4)     Wysokość ceny proponowanej przez Oferenta winna być podana w zaokrągleniu do setek złotych.

5)     Termin składania ofert; do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12:00; Oferty należy składać w siedzibie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu przy Pl. Bogusławskiego 1,   Budynku Administracji Teatru, w sekretariacie Teatru.

6)     Samochód można oglądać w dniach 02.07.2018 13.07.2018 r. w siedzibie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu przy Pl. Bogusławskiego 1, w dni robocze, w godz. 8.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu - Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi zakupem samochodu jest Mirosław Bera - Pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, tel. 608 618 495 lub 62 7506300

7)     W przypadku wątpliwości związanych z zapisami regulaminu, wyjaśnień udziela Joanna Sobocka – Specjalista ds. zamówień publicznych i bhp, adres e-mail; joanna.sobocka@teatr.kalisz.pl . tel. 515 227 408, faks  numer 62 7605303. Odpowiedzi zostaną udzielone drogą elektroniczną (e-mail).

8)     Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetargu. Nabywca pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikające z umowy.

9)     Ustala się termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży: do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

10)  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarto w Regulaminie przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL VIVARO z dnia 27.06.2018, który jest dostępny na https://teatrwkaliszu.ssdip.bip.gov.pl/

 

Załączniki

  REGULAMIN.pdf 255,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 3 wzór umowy.pdf 396,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA.docx 701,67 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się