Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-11-04 18:19:24  Piotr Walendowski

Pole category_id zmieniło wartość z '8505' na '119'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id8505119
2015-12-11 15:23:03  Piotr Walendowski

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 40px;"> Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.</p> <p style="margin-left: 40px;"> Podstawa prawna tworzenia BIP:</p> <ul> <li style="margin-left: 40px;"> Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,</li> <li style="margin-left: 40px;"> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych &nbsp; wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych,</li> <li style="margin-left: 40px;"> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.</li> </ul> <p style="margin-left:27.0pt;"> BIP składa się z:</p> <p style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"> 1. &nbsp;Menu g&oacute;rnego zawierającego przejścia do</p> <ul> <li style="margin-left: 27pt;"> strony startowej Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego;</li> <li style="margin-left: 27pt;"> strony&nbsp;<a href="http://www.bip.gov.pl/">Gł&oacute;wnej Biuletynu Informacji Publicznej</a>.</li> </ul> <p style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"> 2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron<br /> &nbsp; &nbsp; BIP;</p> <p style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"> 3. Okna gł&oacute;wnego, w kt&oacute;rym wyświetlane są informacje zawarte na poszczeg&oacute;lnych<br /> &nbsp; &nbsp; stronach BIP;</p> <p style="margin-left: 27pt; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:</p> <ul> <li style="margin-left: 27pt;"> kto i kiedy podpisał dany dokument,</li> <li style="margin-left: 27pt;"> kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,</li> <li style="margin-left: 27pt;"> kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.</li> </ul> ' na '<p> Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych,</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.</p> <p> BIP składa się z:</p> <p> 1. Panelu gł&oacute;wnego zawierającego przejście do strony&nbsp;<a href="http://www.bip.gov.pl/">Gł&oacute;wnej Biuletynu Informacji Publicznej</a> (stopka) oraz wyszukiwarkę.</p> <p> 2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron<br /> &nbsp; &nbsp; BIP;</p> <p> 3. Okna gł&oacute;wnego, w kt&oacute;rym wyświetlane są informacje zawarte na poszczeg&oacute;lnych<br /> &nbsp; &nbsp; stronach BIP wraz z informacjami:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kto i kiedy podpisał dany dokument,</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.</p> <p> Aby powr&oacute;cić do strony gł&oacute;wnej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w g&oacute;rnej części gł&oacute;wnego panelu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych   wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

1.  Menu górnego zawierającego przejścia do

2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron
    BIP;

3. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych
    stronach BIP;

 

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

 • kto i kiedy podpisał dany dokument,
 • kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
 • kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:

·         Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

1. Panelu głównego zawierającego przejście do strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (stopka) oraz wyszukiwarkę.

2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron
    BIP;

3. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych
    stronach BIP wraz z informacjami:

·         kto i kiedy podpisał dany dokument,

·         kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,

·         kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

Aby powrócić do strony głównej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w górnej części głównego panelu.

2015-12-11 15:39:21  Piotr Walendowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-11 16:38:20  Piotr Walendowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych,</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.</p> <p> BIP składa się z:</p> <p> 1. Panelu gł&oacute;wnego zawierającego przejście do strony&nbsp;<a href="http://www.bip.gov.pl/">Gł&oacute;wnej Biuletynu Informacji Publicznej</a> (stopka) oraz wyszukiwarkę.</p> <p> 2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron<br /> &nbsp; &nbsp; BIP;</p> <p> 3. Okna gł&oacute;wnego, w kt&oacute;rym wyświetlane są informacje zawarte na poszczeg&oacute;lnych<br /> &nbsp; &nbsp; stronach BIP wraz z informacjami:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kto i kiedy podpisał dany dokument,</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.</p> <p> Aby powr&oacute;cić do strony gł&oacute;wnej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w g&oacute;rnej części gł&oacute;wnego panelu.</p> ' na '<p> Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:</p> <ul> <li> &nbsp;Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,</li> <li> &nbsp;Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych,</li> <li> &nbsp;Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.</li> </ul> <p> BIP składa się z:</p> <p> 1. Panelu gł&oacute;wnego zawierającego przejście do strony&nbsp;<a href="http://www.bip.gov.pl/">Gł&oacute;wnej Biuletynu Informacji Publicznej</a> (stopka) oraz wyszukiwarkę.</p> <p> 2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron<br /> &nbsp; &nbsp; BIP;</p> <p> 3. Okna gł&oacute;wnego, w kt&oacute;rym wyświetlane są informacje zawarte na poszczeg&oacute;lnych<br /> &nbsp; &nbsp; stronach BIP wraz z informacjami:</p> <ul> <li> kto i kiedy podpisał dany dokument,</li> <li> kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,</li> <li> &nbsp;kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.</li> </ul> <p> Aby powr&oacute;cić do strony gł&oacute;wnej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w g&oacute;rnej części gł&oacute;wnego panelu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:

·         Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

1. Panelu głównego zawierającego przejście do strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (stopka) oraz wyszukiwarkę.

2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron
    BIP;

3. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych
    stronach BIP wraz z informacjami:

·         kto i kiedy podpisał dany dokument,

·         kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,

·         kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

Aby powrócić do strony głównej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w górnej części głównego panelu.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:

 •  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

1. Panelu głównego zawierającego przejście do strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (stopka) oraz wyszukiwarkę.

2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron
    BIP;

3. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych
    stronach BIP wraz z informacjami:

 • kto i kiedy podpisał dany dokument,
 • kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
 •  kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

Aby powrócić do strony głównej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w górnej części głównego panelu.

2015-12-17 11:53:26  Piotr Walendowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:</p> <ul> <li> &nbsp;Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,</li> <li> &nbsp;Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych,</li> <li> &nbsp;Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.</li> </ul> <p> BIP składa się z:</p> <p> 1. Panelu gł&oacute;wnego zawierającego przejście do strony&nbsp;<a href="http://www.bip.gov.pl/">Gł&oacute;wnej Biuletynu Informacji Publicznej</a> (stopka) oraz wyszukiwarkę.</p> <p> 2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron<br /> &nbsp; &nbsp; BIP;</p> <p> 3. Okna gł&oacute;wnego, w kt&oacute;rym wyświetlane są informacje zawarte na poszczeg&oacute;lnych<br /> &nbsp; &nbsp; stronach BIP wraz z informacjami:</p> <ul> <li> kto i kiedy podpisał dany dokument,</li> <li> kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,</li> <li> &nbsp;kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.</li> </ul> <p> Aby powr&oacute;cić do strony gł&oacute;wnej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w g&oacute;rnej części gł&oacute;wnego panelu.</p> ' na '<p> Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:</p> <ul> <li> Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,</li> <li> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych,</li> <li> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.</li> </ul> <p> BIP składa się z:</p> <ol> <li> Panelu gł&oacute;wnego zawierającego przejście do strony&nbsp;<a href="http://www.bip.gov.pl/">Gł&oacute;wnej Biuletynu Informacji Publicznej</a> (stopka) oraz wyszukiwarkę.</li> <li> Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron BIP.</li> <li> Okna gł&oacute;wnego, w kt&oacute;rym wyświetlane są informacje zawarte na poszczeg&oacute;lnych stronach BIP wraz z informacjami:</li> </ol> <ul> <li> kto i kiedy podpisał dany dokument,</li> <li> kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,</li> <li> kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.</li> </ul> <p> Aby powr&oacute;cić do strony gł&oacute;wnej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w g&oacute;rnej części gł&oacute;wnego panelu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:

 •  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

1. Panelu głównego zawierającego przejście do strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (stopka) oraz wyszukiwarkę.

2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron
    BIP;

3. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych
    stronach BIP wraz z informacjami:

 • kto i kiedy podpisał dany dokument,
 • kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
 •  kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

Aby powrócić do strony głównej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w górnej części głównego panelu.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

 1. Panelu głównego zawierającego przejście do strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (stopka) oraz wyszukiwarkę.
 2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron BIP.
 3. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP wraz z informacjami:
 • kto i kiedy podpisał dany dokument,
 • kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
 • kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

Aby powrócić do strony głównej należy kliknąć na baner z napisem Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się w górnej części głównego panelu.

2015-11-02 12:43:08  Piotr Walendowski

Utworzono artykuł 30215 o nazwie 'Instrukcja korzystania z BIP'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste30215
user_idpuste1191968
resource_idpuste893
namepusteInstrukcja korzystania z BIP
category_idpuste8505
language_idpuste1
shortpusteinstrukcja
fullpuste

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych   wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

1.  Menu górnego zawierającego przejścia do

2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron
    BIP;

3. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych
    stronach BIP;

 

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

 • kto i kiedy podpisał dany dokument,
 • kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
 • kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.
publishfrompuste2015-11-02 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinstrukcja-korzystania-z-bip

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się